Mã GTA Xbox 360 and Xbox One GTA 5

Xbox 360 and Xbox One GTA 5 là 2 trong số ứng dụng game cung cấp nhiều tựa game hấp dẫn và được nhiều người chơi nhất trên thế giới. Đa phần đây đều là những game thu phí, vì vậy để chơi được mà không mất tiền người dùng cần biết mã gta để dễ dàng sử dụng nhiều chức năng trong game. Hôm nay mình chia sẽ một vài mã gta quan trọng nhất.

Mã GTA Xbox 360 and Xbox One GTA 5

Invincibility RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y

Max Health and Armor B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB

Give Weapons (Ammo, Weapons)* Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, DOWN, X, LB, LB, LB

Super Jump LEFT, LEFT, Y, Y, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, RB, RT

Moon Gravity LEFT, LEFT, LB, RB, LB, RIGHT, LEFT, LB, LEFT

Raise Wanted Level RB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT

Lower Wanted Level RB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT Fast Run Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X

Fast Swim LEFT LEFT LB RIGHT RIGHT RT LEFT LT RIGHT

Recharge Ability A, A, X, RB, LB, A, RIGHT, LEFT, A Give Parachute LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB

Skyfall (Spawn in the sky) LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT

Explosive Melee Attacks RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT

Bang Bang (Explosive Bullets) RIGHT, X, A, LEFT, RB, RT, LEFT, RIGHT, RIGHT, LB, LB, LB

Flaming Bullets LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB

Slow Motion Aim X, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A

Drunk Mode Y, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, B, LEFT

Change Weather RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Slidey Cars Y, RB, RB, LEFT, RB, LB, RT, LB

Slow Motion Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, X, RT, RB

Spawn Buzzard Attack Helicopter B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

Spawn Comet RB, B, RT, RIGHT, LB, LT, A, A, X, RB

Spawn Sanchez B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

Spawn Trashmaster B, RB, B, RB, LEFT, LEFT, RB, LB, B, RIGHT

Mình hy vọng rằng với những mã này sẽ giúp các bạn dễ dàng chơi các game trên Xbox được dễ dàng hơn.